جستوجوی تور

همه تور ها

آفر دونی

باشگاه

سفرو

 

قطر هوای از تهران

تعداد شب - حرکتبلیط بازینوع هتلستاره هتلقیمت به دلار
7 روز - 27 نوامربلیط یک بازی ایران آمریکا
بلیط دو بازی متفرقه
SNG3 ⭐6.430$
7 روز - 27 نوامربلیط یک بازی ایران آمریکا
بلیط دو بازی متفرقه
SNG4 ⭐7.400$
7 روز - 27 نوامربلیط یک بازی ایران آمریکا
بلیط دو بازی متفرقه
SNG5 ⭐10.450$
7 روز - 27 نوامربلیط یک بازی ایران آمریکا
بلیط دو بازی متفرقه
DBL3 ⭐5.230$
7 روز - 27 نوامربلیط یک بازی ایران آمریکا
بلیط دو بازی متفرقه
DBL4 ⭐5.750$
7 روز - 27 نوامربلیط یک بازی ایران آمریکا
بلیط دو بازی متفرقه
DBL5 ⭐7.400$
14 روز - 20 نوامربلیط سه بازی ایران
بلیط یک بازی متفرقه
SNG3 ⭐9.800$
14 روز - 20 نوامربلیط سه بازی ایران
بلیط یک بازی متفرقه
SNG4 ⭐11.800$
14 روز - 20 نوامربلیط سه بازی ایران بلیط یک بازی متفرقهSNG5 ⭐18.500$
14 روز - 20 نوامربلیط سه بازی ایران
بلیط یک بازی متفرقه
DBL3 ⭐6.900$
14 روز - 20 نوامربلیط سه بازی ایران
بلیط یک بازی متفرقه
DBL4 ⭐7.900$
14 روز - 20 نوامربلیط سه بازی ایران
بلیط یک بازی متفرقه
DBL5 ⭐11.500$
بروز شده در 26 تیر

قطر هوای از شیراز

توری موجود نیستتوری موجود نیستتوری موجود نیست
  •  امکان رزرو تور با شرایط و تاریخ مد نظر شما وجود دارد
  • تاریخ بروز رسانی قیمت ها درج شده است
  • برای ورود به خاک قطر نیاز به واکسن و ویزای فرودگاهی دارید
  • ویزای قطر سه ماه است اما شما فقط میتوانید یک ماه در قطر بمانید

سلام من کارشناس فروش این تور هستم

    برای مشاوره و رزرو شماره خود را وارد کنید